BYN          BYN I BILDER         HISTORIA        KARTA         KONTAKT      Links   LÄNKAR      

  Senaste Nytt

Läs Mer Där!

 

Temperatur:

 

   Välkommen Till Vår By's sida

 

Första gången i historien, som namnet Rönningsberg nämns är år 1424. På ett pergamentsbrev, som är daterat den 28 november 1424, bevittnar då mannen Skofwe i Remisbergh om att Wilhelm Björnsson säljer Hälle i Trång (nu ödes-böle) till Björn Ottarsson (JHD I:179).
Nästa gång som byn nämns är den 28 april 1479. Då bevittnade Jon i Rem-misbergh att en systerdel i gården Bye, Mörsil har sålts (JHD II: 13).
År 1529 bevittnar Gunnar i Remmensbergh försäljning av Truvbacken, Alsen.(JHD III:146). I Jordebok för år 1546 nämns Gunnar igen. Denne Gunnar eller Gunder hette troligen Hemmingsson och var från Nordbyn. Han ägde också halva Trång och var storjordägare.

JHD är förkortning för Jämtland och Härjedalens Dip-lomatarium.
Diplomatariet finns i tre delar och beskriver alla kända per­gamentsbrev från 1257-1530.
Här finns mycken kunskap om våra byar och gårdar.

Text: Roger Tjernström, Curt Lofterud

  Rönningsberg

  • Namnet Remisbergh, Remnesbergh och andra stavningar anses enligt ortnamns-forskare komma från ordet rem som betyder sandås. Ordet stavas ibland Rom som i Rommen i Mörsil. Under 1560-talet skrivs vårt bynamn bl a Römisbergh alltså Sandberget. Ordet rönning betyder röjning. Kanske kan man tänka sig att ordet Römesbergh uttalades slarvigt när någon sekreterare från Norge, Danmark eller Sverige skulle skriva byns namn och så blev det Rönningsberg istället för Römesberg.
    Det kunde inte vara lätt att vara "utländsk"" sekreterare och möta folk som pratade genuin jamska.

    Det finns andra tolkningar och om dem kan man läsa i Bertil Flemström: Jämtländska ortnamn.
Copyright ® 2007 Ronningsberg.se Modifierad av AJONASSON.SE

RÖNNINGSBERG .SE